Influencer İş Ortaklığı Programı Hüküm ve Koşulları

Espina Başvuru Formu’nun Katılımcı tarafından eksiksiz olarak doldurulmasından sonra, başvuru Espina tarafından bu maddenin devamında sayılan kriterlere göre değerlendirilecektir:

i) Takipçi ve etkileşimlerinizin (beğeni, yorum, izlenme vs.) organik olmayan yollarla edinilmemesi, tamamen organik olması gerekir.

ii)Katılımcılar 18 yaşından büyük olmalıdır.

Espina ürünleriyle yapılan paylaşımlarda Katılımcı başka bir marka ürün giymeyeceğini, tanıtmayacağını ve işbu ürünleri etiketlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde komisyona hak kazanamamanın yanısıra Espina’nın derhal ve herhangi bir bedel ödemeksizin işbirliğini sonlandırma yetkisi saklıdır.

Katılımcı; ulusal/uluslararası mevzuata, genel ahlaka ve adaba aykırı ve/veya alkol ve madde kullanımını içeren, özendiren, müstehcenlik içeren ve/veya suç unsuru barındıran ve/veya üçüncü kişilere zarar verebilecek ve/veya Espina marka değerini ve itibarını zedeleyecek hiçbir paylaşımda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halin tespiti halinde Espina, işbirliğini herhangi bir bedel ödemeksizin derhal sonlandırabilir, işbu halde Katılımcı komisyona hak kazanamaz. Katılımcı, paylaşımlarından dolayı Espina’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan ve bu zararların tazmininden kendisinin sorumlu olduğunu, Espina’nın her türlü dava ve şikayet haklarının saklı olduğunu kabul eder.

Katılımcı, Espina unvanını, logosunu, markasını ve Espina’ya ait diğer marka isimlerini kullanarak internet arama motorları üzerinden anahtar kelime hedeflemeli reklamlar yapmayacağını, internet arama motorları üzerinden Espina ve markalarına ait hedeflemeli görsel, video reklamları kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halin tespit edilmesi halinde, Espina’in sair hususlara ilişkin her türlü zararının tazminini talep ve dava hakkı saklı kalmakla birlikte iş ilişkisi Espina tarafından herhangi bir bedel ödenmeksizin derhal sonlandırılabilecektir, işbu halde Katılımcı komisyona hak kazanamaz.

Katılımcı, reklam veren sıfatıyla Espina’nın sosyal medya paylaşımları ve etkileyici reklam/pazarlama faaliyetleriyle ilgili kendisine gerekli bilgilendirmeleri yaptığını, 6502 sayılı Kanun, alt yönetmelik ve kılavuzları da dahil olmak üzere ilgili kanun ve yönetmeliklere uymasını istediğini, üçüncü şahısları kullanmasına izin verildiği durumlarda üçüncü şahısların da belirtilen yükümlülüklere uyması gerektiğine dikkat çektiğini; dolayısıyla Katılımcı, tüm bu hususlara riayet edeceğini; aksi halde Espina’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını ve işbu sebeple herhangi bir zarara uğraması halinde ilgili zararları ilk yazılı talep üzerine derhal ve nakden gayrikabili rücu tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Espina’nın tek taraflı mahsup yetkisi ile rücu hakları saklıdır.

Espina dilerse Katılımcının paylaşımlarını Türkiye sınırları içinde yurtiçi ve yurt dışı dahil tüm dünyada mecra sınırlaması olmaksızın sosyal medya uygulamaları, website dahil her türlü online tanıtım mecrası, televizyon dahil her türlü online ve offline elektronik iletişim araçlarında, basılı yayınlarda, süreli ve süresiz yayınlar dahil – örneğin basın, dergi, gazete, katalog, outdoor, broşür vb. mecralarda yayınlayabilecektir. Katılımcı, iş birliği kapsamında meydana getirilecek paylaşımlar üzerindeki her türlü fikri hakkını, paylaşımların Espina tarafından belirtilen biçimde yayınlatılmasını mümkün kılacak şekilde, süresiz olarak Espina’ya devrettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Espina, iş birliği süresince, herhangi bir zamanda, en az yedi gün öncesinden bildirimde bulunmak suretiyle iş birliğini herhangi bir gerekçe göstermeksizin sonlandırabilecektir. Katılımcı, bu hususları kabul ettiğini ve iş birliğinin bu şekilde sona erdirilmesinden dolayı Espina’den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat vesair talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Katılımcı içerisinde bulunulan ödeme periyodu sonlanmadan en az yedi gün öncesinden Espina’ya yazılı bildirimde bulunarak iş birliğini sonlandırabilir.

Espina, işbu Influencer İş Ortaklığı Programı Hüküm ve Koşulları’nı dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirebilecektir, işbu halde değişiklik yayınlandığı an yürürlüğe girer ve tüm tarafları bağlar. Espina tarafından koşulların tek taraflı olarak değiştirilmesi halinde; Katılımcı’nın Başvuru Formu’nda beyan ettiği sistemde kayıtlı elektronik posta adresine değişiklik ile ilgili bilgilendirmede bulunulacaktır. Katılımcı yeni düzenlemeye, kendisine bildirim geldikten sonra yedi gün içerisinde itiraz edebilir ve koşulları kabul etmediği gerekçesi ile iş birliğini sonlandırabilir. İşbu hallerde Katılımcı Espina’ya karşı herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamayacaktır. Katılımcı’nın süresi içerisinde iş birliğini sonlandırmaması yeni koşulları kabul ettiği anlamına gelecektir.

 

Katılımcı, işbu programa katılım sağlarken, söz konusu hüküm ve koşulları tümü ile kabul ettiğini beyan eder.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Size daha iyi bir alışveriş deneyimi sunulabilmesi, sitemizin daha işlevsel kılınması ve kişiselleştirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak birinci ve üçüncü taraf çerezler kullanmaktayız. Hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz, çerez kullanımımızı kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.